U skladu sa epidemiološkom situacijom oko pandemije covid-19, pratimo sve preporuke nadležnih tijela i prilagodili smo naše poslovanje. Imamo nova pravila naručivanja i ponašanja tijekom dolaska pacijenata, pregleda, konzultacija i tretmana. Primijenili smo postojeće preporuke nadležnih tijela. Valja naglasiti da higijenski principi i zaštita pacijenata koji se sada preporučuju svima, čine naše standardne mjere zaštite i pripreme.

Stoga je nabolje da se svi zajedno pridržavamo navedenih mjera kako bismo se što prije i efikasnije suzbili epidemiju i vratili se normalnim aktivnostima. 

Pravila za naručivanje od 04.05.2020.

  • Pacijenti se primaju isključivo uz prethodnu telefonsku narudžbu i potvrđeni termin dolaska. Kontakt telefon 0912729455
  • Nenajavljeni pacijenti do daljnjega se neće zaprimati. 
  • Pacijenti dolaze na pregled, tretman ili konzultaciju sami, bez pratnje. Ukoliko je riječ o maloljetnicima, u njihovoj pratnji može biti samo jedna odrasla osoba.
  • Pacijenti su dužni potpisati izjavu, pod materijalnom i kirivičnom odgovorošću, da ne boluju od respiratornih problema, da nisu bili u kontaktu sa osobama koje su zaražene ili se sumnja da su zaražene COVID-19 virusom kao i osobe kojima su određene mjere samoizolacije.
  • Na dolasku provode se preporučene mjere dezinfekcije ruku (dvostruke), svakom pacijentu se mjeri tempetarura i dužan je potpisati gore navedenu izjavu.
  • Svi pacijenti obavezni su nositi svoje zaštitne maske tijekom dolaska i cijelo vrijeme tijekom boravka u Poliklinici. 

Za sve ostale najasnoće i upite ostaje vam osoblje Poliklinike na raspolaganju na 0912729455