Klasična medicinska dermatologija obuhvaća dijagnosticiranje i liječenje kožnih i alergijskih bolesti. Naš  pristup je holistički, stoga svakog pacijenta liječimo i sagledavamo kao cjelinu.

Pacijentima omogućujemo slijedeće usluge i preglede:

 
  • Kožne bolesti
  • Dermatološki pregled
  • Pregled madeža
  • Uklanjanje madeža
  • Liječenje alopecije